Katrinelunds bigård har sin verksamhet i Ekeby i närheten av Dåvö i södra Munktorp. Bikuporna står i soliga skogsbackar, skogsbryn eller gårdar på olika platser i Munktorp. Alla kupor har nära till vida fält, hallonsnår och blåbärsris samt alla sommarens blommor.

Biodlingen bedrivs småskaligt och med stor hänsyn till binas behov.
Honungen är en ren naturprodukt och har hanterats varsamt ända till tappningen på burkar.

Nytt för i år är att man kan adoptera ett bisamhälle eller prenumerera på honung. Då får du din honung hemlevererad! Honung från Katrinelunds bigård finns även att köpa i butiker i Köping, Kolbäck, Hallstahammar och Västerås. Läs mer under ”Honung”.

Vill du ha ett eget bisamhälle? Välj mellan att adoptera ett samhälle från oss, eller att köpa ett helt eget. Läs mer under ”Bigården”.

Om hot mot bin

Bin och humlor är en grupp av arter. Vissa lever ensamma (solitära) och andra, som honungsbin och humlor, lever i samhällen. De livsmiljöer som bina är beroende av har minskat radikalt de senaste decennierna. Jordbrukslandskapet har omformats totalt de senaste 100 åren, och många av de vilda bi-arterna är utrotningshotade. Bina lider brist på boplatser och en kontinuerlig tillgång på blommor som kan ge nektar. Vi människor är beroende av binas pollinering för att få skörd av frukt, bär och raps, bland annat.

Honungsbin har svårt att överleva i vilt tillstånd på våra breddgrader, och kan betraktas som ett husdjur. De är effektiva pollinerare, det märks på t ex ökade äppelskördar! Pollineringen blir allra bäst om både honungsbin och vildbin finns i området, eftersom de har lite olika sätt att söka föda.

Att förbättra villkoren för vildbin och honungsbin är avgörande för den biologiska mångfalden och därigenom mänsklighetens framtid. Du kan stödja bina genom att:

  • Köpa ekologisk mat (för då finns det lite blommande ogräs på åkrarna som utgör viktig föda för bina)
  • Odla blommande växter i din trädgård, eller kanske en blomsteräng?
  • Ordna boplatser för vildbin i din trädgård (googla på vildbihotell)
  • Köpa lokalproducerad honung eller skaffa egna bin.

Tack!

Hälsar

Bina och Katrinelunds bigård